יצירת קשר

טלפון במשרדי החברה: 04-6456569, פקס: 04-6084562.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 1257 נוף הגליל 1711102.
שימו לב: אין לשלוח דרך טופס זה פניות לשירות