פרופיל חברת מג'אז פרויקטים בע"מ

 • חברת מג'אז הינה חברה בעלת ידע רב ומוניטין בתחום הייעוץ הכלכלי והתקציבי למוסדות חינוך. צוות החברה פועל מעל 15 שנים בכ-70 מוסדות חינוך ברחבי הארץ וחלק ניכר מהעיריות והרשויות המקומיות.
 • ביכולתה של חברת מג'אז להציע מגוון רחב של שירותים בתחום הייעוץ הכלכלי, הפיננסי והפדגוגי לבתי"ס יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות וגני ילדים, בבעלות עיריות, רשויות מקומיות, רשתות חינוך ובעלויות פרטיות.
 • חברת מג'אז מונה כ 18 עובדים, התקשורת בצוות מושתתת על יחסים בין אישיים לא רשמיים. הארגון מעסיק מומחים בתחומי הכלכלה, ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, שכר ואדמיניסטרציה.
 • בחברת מג'אז מערכת היחסים עם הלקוח חשובה ביותר, הצוות יוצר קשר אישי והדוק עם הלקוחות, והאמון ההדדי, הפתיחות וחשיפת המידע הינם תנאי הכרחי להצלחת העבודה המשותפת.
 • תכנון וארגון נכון של מערכת התקציב הבית ספרית מאפשרים מעקב ובקרה על מפתחות התקצוב של משרד החינוך. תקצוב, בקרה ודיווח נכונים מאפשרים הגדלת התקבולים ממשה"ח וניצול יעיל של המשאבים הכספיים העומדים לרשות ביה"ס.
בחברת מג'אז הידע, היכולת, הניסיון והכלים לתת מענה איכותי ומקצועי ולהתאים את עבודתה לצרכי הלקוח.

חברת מג'אז תספק את הפתרונות, המערכות והשירותים הקיימים היום במחלקות השונות להלן:
 • מחלקת ייעוץ תקציבי ופדגוגי.
 • מחלקת הנהלה והנה"ח.
 • מחלקת משפטית.
 • מחלקת שיווק ופיקוח.
 • מחלקת כלכלית.
 • מחלקת מערכות מידע.
 • מחלקת שירות לקוחות.

להלן תמצית השירותים שלנו

 1. בניית תקציב ככלי ניהולי לניתוח וקבלת החלטות: אנו מתמחים בבניית תקציב כולל: תקציב הכנסות ממשה"ח וגורמי השמה שונים, לצד בניית תקציב הוצאות עבור שכר מורים, שכר עובדים והוצאות שוטפות. תקציב זה משקף את תכנית העבודה הפדגוגית של בית הספר בראי המספרים והתקציבים. בניית התקציב הכולל מהווה כלי ניהולי לניתוח וקבלת החלטות פדגוגיות שוטפות לצד החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח.
 2. מימוש מלוא ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח: אנו מתמחים בבניית מודל ייחודי שביכולתו לעקוב מידי חודש בחודשו אחר ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח, ולהצביע על פערים בתקצוב משה"ח את ביה"ס, הסיבות לכך ואופן הטיפול במימוש מלוא ההכנסות המגיעות לביה"ס ולרשות המקומית.
 3. בדיקת שעות תקן וברירת מחדל: אנו מתמחים בבניית מודל ייחודי שביכולתה לבדוק שעות תקן לסוגי הכיתות (ההתמחויות) השונות לבתי הספר, וטיפול בהגדלת כמות השעות לכיתה. וטיפול בנושא ברירת המחדל למספר התלמידים בכיתות, לפי תחומים ומקצועות.
 4. בדיקה וניתוח מצבו הכלכלי של ביה"ס: אנו מתמחים בבניית מודל ייחודי, שביכולתו למפות את מצבו הכלכלי של בית הספר לאור היעדים הפדגוגיים של הארגון. בעזרת מודל המיפוי ניתן להצביע על נקודות החוזק והחולשה של ביה"ס ולהציע דרכים אופרטיביות להתייעלות, תוך שימת דגש על טובת התלמידים.
 5. הקמה והטמעה של מודל לניהול כלכלי בבית הספר: אנו מתמחים במתן שירותי ניהול כלכלי לבתי ספר. לחברה מודל ייחודי בו נוכח נציג במהלך יום בשבוע הנושא באחריות המלאה לתחומי הניהול הכלכלי, הניהול התקציבי והניהול הכספי של ביה"ס. המודל מאפשר הורדת עלויות כספיות לארגון לצד ליווי מקצועי ואיכותי שוטף.
 6. בדיקה ועריכת פרופיל מורים, שעות תקן ורמת שירות אופטימליים לביה"ס: אנו מתמחים במתן ייעוץ להגשת פרופיל מורים, שעות תקן ורמת שירות אופטימליים עבור ביה"ס למשה"ח. הגשת פרופיל ורמת שירות באופן מקצועי מאפשרת מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח עבור נושאים אלו.
 7. ייעוץ כלכלי כללי: לאור הניסיון הרב ובזכות הצוות המקצועי, ביכולתה של החברה להציע מגוון רחב של פתרונות לבעיות שונות העולות אצל הלקוח בכל תחום הקשור לכלכלת החינוך ומחשוב החינוך.

שירותים ודוחות נוספים

 1. ליווי וייעוץ לדוחות שכל"מ, ברמה חודשית לכלל תקציב החינוך
 2. ליווי וייעוץ עבור בניית שעות תקן לבית הספר ותקנים למורים
 3. ליווי וייעוץ בחישוב תקן להנהלה, שרתים ומזכירים ומעבדות לכל בתי הספר
 4. ליווי וייעוץ עבור רמת שירות ועובדי סיוע לתיכונים
 5. ליווי וייעוץ עבור רמת פרופיל מורים, אישור מצבת מורים בתיכונים
 6. ליווי וייעוץ עבור ומגמות לתיכונים וברירת מחדל (שעות תקן)
 7. ליווי וייעוץ עבור מוחזקות, תגבורים ונושאים ושעות נלווים לתיכונים
 8. ליווי וייעוץ טיפול בחידוש רישיונות מוסדות חינוך, ודיווח במערכת רישוי והכרה.
 9. ליווי וייעוץ לדיווחים למערכות החינוך מנב"ס,מצבתת למידים חדשה, פורטל שער, מנב"ס נט, עוש"ר, משלוחית ועוד.
 10. ליווי וייעוץ בנושא עוז לתמורה והשלכות עוז לתמורה למורי בתי הספר התיכון
 11. ליווי וייעוץ תלמידים בחינוך מיוחד, ותלמידים בעלי לקויים.
 12. ליווי וייעוץ חישוב שעות תפקידים ושעות הכנת בגרות לכל מורה בהתאם להוראת ונוהליים של משרד החינוך.
 13. ליווי וייעוץ בחישוב אחוזי % גמולים שונים כגון פיצול, בגרות, תפקידים וכד'.
 14. ליווי וייעוץ בהכנת דוח מנחה למשכורות חודשי מאושר ע"י רו"ח, לצורך הנפקת משכורות למורים, הכולל את כל פרטי החישוב במשכורת, ושוואתו והתאמתו לדוח 66 לאחר תשלום השכר.
 15. ליווי וייעוץ פתיחת תיקי הוראה בכח אדם משרד החינוך, ועדכון תיקים בהתאם לצורך.
 16. ליווי וייעוץ פדגוגי במבנה שעות הלימוד והמשרד של המורים והתאמה מקסימאלית לחוזי משרד החינוך.
 17. ליווי וייעוץ בהחזרי שכר לימודים למורים, כולל דיווח רואה חשבון לדוחות ביצוע.
 18. ליווי וייעוץ בדיווחי גני ילדים, בקשות ילדי השלמה,
 19. ליווי וייעוץ בתקני סייעות בגני ילדים ובדיווח במערכת סייעות נט.
 20. ליווי וייעוץ דעת רו"ח, טיפול בערעורים, ודיווחים באישור רואה חשבון למצבות מורים ולדוחות רמת שירות ברמה חודשית.
 21. ליווי וייעוץ בקולאות קוראיים במערכת המרכב"ה – אגף משרד החינוך.
 22. ליווי וייעוץ בדיווחי מסלולי הסעות במערכת הסעות נט, כולל מעקב ותיאום מול מחלקת החינוך
 23. ליווי וייעוץ דיווח הסעות חינוך מיוחד במערכת הסעות נט.
 24. ליווי וייעוץ דוחות הכנסות לפי סעיף תקציבי, רבעונים, ושנתיים.
 25. ליווי וייעוץ דוחות רווחיות לבית הספר, בהתאם להכנסות ולהוצאות בתי הספר, לבדיקת גרעון/ עודפים בהתאם לסטאטוס המעוצה.
 26. ליווי וייעוץ תחזית תקציב, לצורכי אישור תקציבי מחלקת החינוך בבניית התקציב על ידי מחלקת הגזברות.
 27. פגישה חודשית בבית הספר ובמעוצה המקומית.

לא מיותר לציין, שאנו כיום עובדים עם מספר רב של רשויות בתחום זה, ומספקים את השירותים במקצועיות ייחודית בתחום, ויחס אמין. הצוות המקצועי בחברה הינו בעל ההשכלה, הידע, הניסיון, הכישורים וכוח אדם כדי לבצע את השירותים.